DİYABET HASTASIYSANIZ EMG ÇEKTİRMEYİ İHMAL ETMEYİN!

0
5184

Diyabet hastalarının ortak sorunlarından biri de el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, donma ve yanmadır. Birçok diyabetlinin bu durumun bir hastalık habercisi olduğunun farkında olmadığını belirten Medistate Kavacık Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr Gülistan Halaç; “El ve ayaklardaki yanma ve uyuşukluk gibi belirtilerin diyabetin olumsuz bir nörolojik sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Yüksek şeker düzeyi sonucu oluşan ve diyabetik nöropati olarak bilinen sinir hasarlarında, bu gibi şikâyetler yaşanmakta, erken teşhis edilememesi halinde ileri safhalarda diyabet hastalarına ciddi problemler oluşturmaktadır.” diyor.

Diyabetlilerin yarısında Nöropati var

Hiperglisemi, yani kan şekeri yüksekliği sonucu ortaya çıkan sinir hasarı olan diyabetik nöropatinin en bilinen şeklinin el, ayak ve bacaklardaki ağrı, dokunma ve sıcaklık duyularını beyne ileten sinirlerin hasar görmesi olduğunu belirten Halaç; “Nöropati gelişiminin erken safhalarda tespit edilerek kötüye gidişini engellemek için yılda 1 kez mutlaka EMG çekilmesi gerekir” diyor. Nöropati denilen sinir sıkışmasının diyabetlilerde yaşanan parmak çürüme ve kopmalarının en önemli nedeni olduğunun altını çizen Dr. Gülistan Halaç; “Diyabet hastalarının el ve ayak duyularının yılda bir kez EMG ile test edilmesiyle, nöropati gelişimi erken evrelerde saptanabilir ve zamanında müdahale edilerek daha kötüye gidişi engellenebilir. EMG sırasında sinirlerin bazı vücut alanlarında sıkıştığı saptanırsa, bu sinirler cerrahi işlemle basıdan kurtarılıp el ve ayaklara tekrar duyu kazandırılabilir.” şeklinde konuştu.

resim

Diabetik Polinöropati ve EMG

Diabetes Mellitus (DM) tanısı konulduğu anda hastaların %10’unda Nöropati bulunurken, DM tanısından 20 yıl sonrasında bu oran %50’ye çıkmaktadır. DM’da Nöropati Prevelansı %5 ile %60 arasında bildirilmektedir. Hastalarda Nöropati bulgu ve semptomları olmaksızın Elektronöromiyografi (EMG) incelemesinde saptanan sinir ileti anormallikleri katıldığında bu oran %100’e kadar çıkabilmektedir. En sık görülen Diyabetik Nöropati formu distal duyusal polinöropatidir. Mononöropatilerden ise en sık olarak Karpal Tünel Sendromu (KTS) görülür. Distal duyusal polinöropatide en erken duyu etkilenmesi ayak başparmağında ortaya çıkar ve yukarı ilerler. Her kişiye göre şikâyet değişebilmekle birlikte yanma, batma, iğnelenme, keçeleşme şeklinde ifade edilmektedir. Öyle ki hastanın şikâyeti olmasa bile yapılan EMG incelemesiyle saptanabilen duyusal sinir ileti bozuklukları diyabetik sinir hasarının erken göstergesidir ve Subklinik Nöropati’nin en sık görülen bulgusudur. DM polinöropati hastalarda erken fark edilmez ise zamanla ilerleyip, %44’ünde dizabilite, %74’ünde aktivitede kısmi kısıtlanmaya yol açmaktadır. Diyabetik Polinöropati’nin doktorbelirlenebilmesi için belirli aralıklarla nöroloji uzmanı tarafından muayene edilmeniz ve Elektronöromiyografi (EMG) ile sinir fonksiyonlarının kontrolü gerekir. DM’tik polinöropati tanısı için EMG incelemesi kabaca iki kısımda yapılmaktadır. Birincisi sinir ileti incelemesidir. Bu testte kol (median ve ulnar sinirler) ve bacak (tibial, peroneal, sural sinirler) sinirlerinizin geçtiği cilt bölgesinden elektrik uyaran verilip, yine aynı sinirin ya cilt (duyu çalışması) yada kas üzerinden (motor çalışma) cevabı kayıt edilir. Elde edilen veriler laboratuvarın normal kişilerden oluşturulmuş olan standart verileriyle kıyaslanıp sinir iletiminde aksama (sinir ileti hızında azalma, aksiyon potansiyeli genliğinde düşme ve temporal dispersiyon gibi) olup olmadığı ve bunun hangi tip lifleri etkilediği tahmin edilir. Çoğu zaman DM’tik polinöropati tanısı için bu aşama yeterli olacaktır. Fakat elde edilen veriler yeterli değilse, benzer bulgulara yol açan diğer hastalıklardan ayırt etmek için ikinci kısma geçilir. Bu aşamada ise bir elektrot aracılığı ile kas değerlendirilir. EMG çektirmek için aç kalmanıza gerek yoktur. Sadece rahat, bol kıyafetlerin tercih edilmesini öneriyoruz.

#DiyabetHastası #EMGÇektirmeyiİhmalEtmeyin #Diyabet #Hasta #EMGÇektirmek #İhmalEtmeyin #EMG #İhmal

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here