Hangi Hastane Ne Kadar İlave Ücret Alacak?

Hangi özel hastanenin ne kadar ilave ücret alabileceği belirlendi. SGK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlar Kurulu kararıyla özel hastanelerin vatandaşlardan alabileceği ilave ücret oranının yüzde 70’ten yüzde 90’a çıkarılması üzerine, “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge”de değişiklik yapıldı.

SGK ile sözleşmeli özel hastanelerin alabilecekleri ilave ücret tavan oranları Yönerge doğrultusunda oluşturulan Komisyonca güncellendi.

Buna göre, 244 hastane yüzde 90, 138 hastane yüzde 75, 50 hastane yüzde 60, 25 hastane yüzde 45, 3 hastane yüzde 30’a kadar ilave ücret alabilecek.

Kısmi branş sözleşmesi bulunan 23 hastanenin de 2012 yılı ilave ücret tavan oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Yönerge kapsamında yer almayan Vakıf üniversite hastaneleri için de 2012 yılı ilave ücret tavan oranı yüzde 90 olacak.

Hastanelerde, yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakilleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, diyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi işlemlerinden ilave ücret alınmayacak.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan, Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret ödemeyecek.

Değerlendirme 1000 puan üzerinden

Özel hastaneler, çeşitli kriterlerden aldığı puanların toplanması sonucu toplam 1000 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutuluyor. Hastanenin her bir faktörden aldığı puanların toplamı ile esas puanı hesaplanıyor.

Bu kapsamda, hizmet kalite standartları 250 puan, hastane hizmet dilim endeksi 550 puan, kapasite 100 puan, çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor.

Buna göre, 0-200 puan arası hastaneler yüzde 30, 201-300 puan arası hastaneler yüzde 45, 301-400 puan arası hastaneler yüzde 60, 401-600 puan arası hastaneler yüzde 75, 601-1000 puan arası hastaneler yüzde 90’a kadar oranlarda ilave ücret alabiliyor.

Belirlenen oranlardan daha fazla oranda ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde, hastanelerle ilgili protokol ve sözleşme hükümleri gereğince işlem yapılacak.

(CNN Türk)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here