İstanbul’daki Kamu Hastaneleri 5 CEO’ya Emanet


Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’un sağlık idare¬sinde de yeni bir döneme geçildi. Bu yeni dönemde kim, hangi alanda hizmet verecek? Sağlık hizmeti ve yönetiminde neler değişecek? Bu soruların cevapları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen basın toplantısında yanıt buldu.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul’da Kamu Hastane Birlikleri’nin yapılanması ve yeni sağlık sistemi detaylarıyla masaya yatırıldı. Yeni sistem gereği İstan¬bul’daki kamu hastaneleri 5 ayrı genel sekreterlik olarak ayrıldı ve yönetimleri genel sekreterlere emanet edildi. Bakırköy, Beyoğlu, Fatih, Anadolu Kuzey ve Anadolu Güney olarak adlandırılan yeni bölgelerin yönetimlerine genel sekreterler atandı. Her biri hekim olan yeni yöneticiler aynı zamanda koordineli olarak hastanelerin ihtiyaçlarının kar¬şılanmasını ve daha kaliteli hizmet sunumunu sağlayacak. Toplantıya İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu’nun yanı sıra İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Doç. Dr. Mustafa Taşdemir, Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreteri Uzm. Dr. Güven Bektemür, Bakırköy Bölgesi Genel Sekre¬teri Doç. Dr. İhsan Bakır, Fatih Bölgesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hamza Müslümanoğlu, Anadolu Kuzey Bölgesi Genel Sekreteri Dr. Şuayip Birinci ve Güney Bölgesi Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tuncay Palteki’de katıldı.

Yeni sistem gereği İstanbul’daki kamu hastaneleri 5 ayrı genel sekreterlik olarak ayrıldı ve yönetimleri genel sekreterlere emanet edildi.

DOKUCU: “İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ DENETLEYECEK”

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, sözleri¬ne İstanbul’daki kamu hastanelerinin CEO’larını tanıtarak başladı. Yeni yapılanmada hizmetin farklı boyut ve farklı sorumluluk alanlarına ayrıldığını belirten Dokucu, bu yapı¬landırmanın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Yeni sağlık sistemine ilişkin bilgi veren Dokucu, bu düzenleme¬ler kapsamında İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluklarının değiştiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görev¬leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yayınlan¬masının ardından yapısal anlamda bir çok değişiklik mey¬dana geldiğini belirten Dokucu, bu kapsamda il sağlık müdürlüklerinin “denetleyici” konumunda hizmet sunaca¬ğını ifade etti. Dokucu, yeni yapılanma kapsamında 19 Mart’ta Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün, 2 Kasım’da ise Kamu Hastane Birlikleri’ne bağlı genel sekreterliklerin hizmete girdiğini ifade etti. Sağlık alanındaki 2012 yılı verilerine de değinen Dokucu, yılın 11 ayında devlet hastanelerinin polikliniklerinde 34 milyon 363 bin hasta kabul edildiğini, 8 milyon 745 bin hastaya acil hizmeti verildiğini, 245 bin 500 ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.

“VATANDAŞIN MEMNUNİYET KATSAYISINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK”

Dokucu, yeni yapılanmada sağlık hizmetlerinin 2 ayrı alan¬da hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendiğini belirte¬rek, bu düzenlemenin halkın sağlık hizmetlerinden mem¬nuniyet katsayısına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Dokucu, “Yeni hizmet yapısı pratikte 2 kısımdan ibaret. Birincisi temel sağlık hizmetleri ile koruyucu hizmetlerin dahil olduğu halk sağlığı yapılandırmasıdır. Bir diğeri ise tedavi edici sağlık hizmetleri yani hastane birliklerinin dahil olduğu yapılanmadır. Bu sistem gereği, koruyucu sağlık hizmetleri ile temel sağlık hizmetleri kamunun halk sağlığı bölümüne verildi. Hastane kısmı ise İstanbul’da 5 genel sekreterliğe emanet edildi. Bu itibarla yürütücü sağlık hizmetleri ile yürütülen sağlık hizmetleri ayrıldı. Bu açıdan her genel sekreter kendi bölgesindeki hastaneler¬den sorumludur. Bu yeni sistemin vatandaşa sağladığı fay¬daları ise çok değil 1 yıl içerisinde hep beraber müşahede edeceğiz” dedi.

“YÖNETENLERLE, DENETLEYENLER AYRILDI”

Dokucu, yeni yönetim şeklinde işi yürütenlerle denetleyen¬lerin birbirinden ayrıldığını ifade ederek, “Sistem yeni oluşturulduğu için, sağlık hizmetinin yürütülmesinde orta¬ya çıkabilecek olası problem ve aksaklıklar zaman içeri¬sinde çözüme kavuşturulacaktır. Bu açıdan İstanbul’da bir sistem çalışıyorsa her yerde çalışır demektir” ifadesini kullandı.

TAŞDEMİR: “KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ BİZE EMANET”

İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Taşdemir ise görev alanlarına ilişkin bilgi vererek, koruyucu sağlık hizmetleri, laboratuvar hizmetleri ve aile hekimliği hizmetlerinin ken¬dilerine bağlı olduğunu belirtti. Taşdemir, müdürlük çatısı altında 21 şube müdürlüğünün bulunduğunu da aktardı. Taşdemir’in konuşmasının ardından 5 genel sekreterde bağlı bulundukları bölgelere ilişkin bilgileri aktardı.

İSTANBUL BEYOĞLU BÖLGESİ

İlk sözü İstanbul’un koordinatör birlik sorumlusu olan Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreteri Uzm. Dr. Güven Bekte-mür aldı. Bektemür, birliklerin görevleri illerdeki yapılan¬masına ilişkin bilgi verdi. Genel sekreterin altında Tıbbi Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı, Mali Hizmet¬ler Başkanı ile hastane yöneticisinin görev yapacağını anlatan Bektemür, birliklerin hastane yapılanmasında ise hastane yöneticisinin altında başhekim, idari ve mali işler müdürü ile bakım hizmetleri müdürünün yer alacağını anlattı. Beyoğlu bölgesinde Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa ilçeleri olmak üzere 2 milyon 253 bin 120 kişiye hizmet verdiklerini belir¬ten Bektemür, bölgede 5’i eğitim ve araştırma hastanesi olmak üzere 11 hastanenin yer aldığını ifade etti. Bekte-mür’e bağlı çalışacak hastaneler şunlar: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul İl Özel İdaresi ADSM Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araş¬tırma Hastanesi Eyüp Devlet Hastanesi Sarıyer İstinye Devlet Hastanesi Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kağıthane Devlet Hastanesi Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here