MEDICA Forum’da önemli bilgiler paylaşıldı


MEDICA TECH FORUM tıbbi teknoloji ile ilgili trendlere ilişkin bilgi sunarak uluslararası dinleyicileri aydınlattı.

Dünyanın en büyük tıbbi ticaret fuarı olan MEDI-CA’nın ayrılmaz bir parçası olan MEDICA TECH FORUM, bu yıl Düsseldorf’ta 12 Holl’de yeniden çok geniş bir yelpazede güncel tıbbi teknoloji konularını ile ilgili İngilizce dilinde seminerler düzenlendi.

MODERN SATIN ALIM YÖNETİMİ

Perşembe Günü, Klinik Verimlilik ve Hasta Sonuçları üzerine olan programda: İnsanlar, Uygulamalar ve Teknolojiler, bir yanda tıbbi malzeme ihtiyacının giderek artması ile öte yanda kaynakların kısıtlı olması açısında denge nasıl kurulabilir hususu incelendi. Seminer Münster Merkez Hastane Yönetimi müdürü Professor Dr. Dr. Wilfried Von Eiff’in liderliğinde yürütüldü. Burada medikal kalite irdelendi, bunu oluşturan temel faktörler tespit edildi, bunlar arasında klinik uygulamalarının aksamadan yürütülmesi, uygun işletim maliyetleri ve hasta memnuniyeti. Von Eiff, hastane giderlerinin yıllık ortalama artış oranı %4.5 iken bu durumun maliyet bilinçli satın alma politikaları uygula¬yarak veya personel sayısında kesinti yapılarak aradaki farkın dengelenemeyeceğini, bilakis bu tür önlemlerin sağlık hizmetini ciddi bir şekilde tehlikeye sokacağını gösterdi. Endüstri alanında ve Avrupa’daki hastanelerde kullanılan güzide yönetim araçların kanıtlanmış etkinliğini açıklayarak tanıttı.

HASTANE ORTAMINDA HİJYENE KARŞI MEYDAN OKUMA

Cuma günü, hastanede hijyen temini üzerine odaklanıldı. Çoklu Dirençlı Patojenler:Düsseldorf Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Hastane Hijyeni Bölümü yöneticisi Professor Dr. Klaus Pfeffer’in tasarlamış olduğu İngilizce dilinde gerçekleşen seminerde Klinik Mikrobiyolojideki Zorluklar ve Çözümleri, Hastanede Hijyen ve Hasta Bakımı konusu işlendi. Mikro organizmaların antibiyoteklere karşı olan dirençleri gittikçe artmakta olup, bu durum sağlık hizmetleri siste¬mini büyük bir oranda zorlamaktadır. Bundan dolayı, hastane enfeksiyonları ile çoklu dirençli patojenlerin yayılmasını önlemek için yeni kavramlar ve çözümlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Epidemiyolojik gözetim ve bu tür patojenlerin hastalardan, hastanelerden ve tıbbi ürünlerden bertaraf edilmesi adına bu seminerde son derece hızlı tespit yapabilen gelişmiş stratejiler tanıtıldı. Ayrıca, Almanca dilinde düzenlenen konferanslarda da pratik uygulamalara ilişkin sağlam yöntemler konusunda bilgi verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here