Sağlık Çalışanlarına Güveniyoruz

BAREM’in gerçekleştirdiği mesleklere güven araştırması sonuçlarına göre, araştırmada ölçülen 10 meslek grubu içinde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlık çalışanları en güvenilen ikinci meslek grubu

Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak ilk cerrahhanenin kurulduğu 14 Mart 1827 tarihi kabul ediliyor. Her yıl 14 Mart sağlık çalışanları arasında bilime katkıların ödüllendirildiği, sorunların tartışıldığı bir paylaşım günü olarak kutlanıyor. BAREM mesleklere güven araştırmasında 18 yaş ve üzeri Türkiye nüfusunu temsil eden bin kişiyle 2015 yılı Kasım ayında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle görüşüldü.

Araştırmaya göre Türkiye’de sağlık çalışanlarına güvenirim diyenlerin oranı %73 iken güvenmeyenlerin oranı %24. Cevap vermeyen %3’lük bir kesim de var. 2014 yılında yapılan benzer araştırmada Türkiye’de sağlık çalışanlarına güven, global ortalamadan 16 puan daha yüksekti.    Türkiye’de sağlık çalışanlarına güvende erkekler (%78) ile kadınlar (%68) arasında önemli bir fark var. Yaş gruplarına bakıldığında güvenenlerin oranı 35-54 yaş arasında %77’ye, 55-64 yaş grubunda ise %84’e yükseliyor. Üniversite (%81) ve üzeri eğitimli kişiler (%85) sağlık çalışanlarına diğer eğitim gruplardan daha çok güveniyor.

Tüm bu gruplar içinde sağlık çalışanlarının yeri apayrı, doğumdan ölüme kadar her yaşımızda onlara gerek duyuyoruz. Sağlık sektörünün bugünkü durumunu anlamak için Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri 2014 raporundan birkaç rakama göz atalım.

  • Türkiye’de doğumların %98’i sağlık kuruluşlarında gerçekleşiyor.
  • En çok sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 1990 yılında %4,3 iken 2014 yılında %8’e yükseldi.
  • Türkiye’de 2014 yılı içinde hekime müracaat sayısı 644 milyon, kişi başına yılda ortalama 8,3 kez hekime gidiliyor.
  • Türkiye’de 135 bini hekim, 23 bini Diş hekimi olmak üzere 760 bin sağlık çalışanı görev yapıyor.
  • 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 175.
  • Sağlık harcamalarının GSYIH içindeki payı %5,4.
  • TUİK Sağlık Araştırması’na göre 15 yaş ve üzeri nüfus içinde genel sağlık durumunu çok iyi ve iyi şeklinde ifade edenlerin oranı 2008 yılında %64 iken 2012 yılında %71’e yükseldi.
  • Benzer şekilde TUİK Yaşam Memnuniyeti 2014 yılı araştırmasında sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı %71.

14 Mart hasta yakınları tarafından şiddet görme de dahil oldukça zor koşullarda uzun saatler çalışan ama yine de mesleğini onurla taşıyan, zorluklarından keyif almasını bilen sağlık çalışanlarının bayramı. Kutlu olsun.

#sağlık #barem #güvenaraştırması #manset

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here