“Sağlık çalışanlarının operatif gücü”

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ve bu alanda hizmet veren kişiler ile hizmet alan kişilerin haklarını ele alan hukuk dalı olarak karşımıza çıkıyor.

“Hekimlerin ve hastaların sağlık alanında yasalarla çerçevelenmiş hakları bulunmaktadır. Bu hakları düzenleyen hukuk kuralları bütününe verilen addır. Sağlık hukuku, sağlık ve hukuk dallarının birleşmesinden oluşmuş multidisipliner bir alandır. Hem hukuk hem de tıp bilgisi gerektirmektedir.

Yüksek Sağlık Hukuku Derneği, şikâyet/davaları Sağlık Hukuku perspektifinden tıp ve hukuk kuralları gözetilerek daha geniş kapsamlı ele alır ve nokta atışıyla sorunları aydınlatır. Sağlık hukuku uzmanı doktor, sağlık çalışanı ve avukat kadrosu sayesinde olayları çok yönlü ele alıp aksaklıkları ya da eksiklikleri tespit ederek profesyonel bir şekilde süreci yönetir.

Dernek olarak burada vurgulamak istediğimiz en önemli nokta şudur ki, Sağlık Hukuku eğitimi ülkemizin en büyük eksiklerinden biridir. Bu eksiklik sağlık sektörünün her alanında, yöneticisinden tüm sağlık çalışanlarına kadar her alanda kendini göstermektedir. Tıp ve hukuk fakültelerinde yeterince yer verilmeyen bu eğitim aslında günlük hayatta acı gerçekleriyle karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki bu konuda meydana gelen davalar çok ciddi cezalarla sonuçlanabilmektedir. Tıbbi ve hukuki teknik bilgiye yeterince sahip olmayan avukat ve doktorların davalara dahil olması sebebiyle ceza alınmayacak ya da daha az cezayla sonuçlanabilecek davalar bile ciddi tazminat ve hapis cezalarıyla sonuçlanabilmektedir. Bundan dolayı iyi bir danışmanlık ve yönlendirme ile mevcut durumu sağlık alanı ve hukuk alanının işleyişinin entegrasyonu ile değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Yüksek Sağlık Hukuku Derneği olarak biz ülkemizde bu entegrasyonu gerçekleştirdik ve bu anlamda üyelerimiz için 7/24 tıbbi ve hukuki teknik konuda bilgilendirme desteği sağlanmaktadır. Ayrıca dernek bünyesinde danışmanlık hizmetlerini daha sistematik hale getirmek için dernek üyelerimizden olan avukatlarımızla medikal malpraktis, sağlıkta şiddet, sağlık idaresi başlığı altında 3 ayrı komisyon kuruldu ve danışmanlık hizmetleri daha profesyonel bir platforma taşındı.  Dernek olarak yaptığımız bir diğer çalışma ise, Sağlık Hukuku bilinç ve farkındalığını artırmak amacıyla farklı illerde hekim, sağlık çalışanları ve avukatlara yönelik ücretsiz seminerler düzenlemektir.

Derneğimize; hekimler, avukatlar, ebeler, hemşireler, ATT, paramedikler, diyetisyenler, eczacılar, psikologlar, fizyoterapistler, sağlık teknikerleri, tıbbi sekreterler, veterinerler, güzellik merkezleri gibi insanın vücut ve ruh bütünlüğüne dokunan tüm meslek grupları üye olabilir.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ OPERATİF GÜCÜYÜZ “ve “AMACIMIZ YÜKSELTMEK” sloganlarıyla yola çıkan derneğimizin esas amacı, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının dava/şikâyet sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirmek ve sağlık hukuku uzmanı doktor ve avukatlardan oluşan profesyonel bir ekiple onlara destek sağlamaktır. “

Unutmayın bizler sizlerin yanınızdayız!

Dr. Büşra AYASUN

Sağlık Hukuku Uzmanı

Yüksek Sağlık Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here