Sağlık Yönetiminde Konsept Değişti


Sa
ğlık yönetiminde konseptin değiştiğini belirten İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Sabahattin Aydın, sektörde 10 yılı aşkın tecrübesi olan Medipol’ün bu alanda iddialı bir vizyon geliştirdiğini söyledi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabaattin Aydın, 10 yılı aşkın süredir sağlık sektöründe var olan Medipol’ün sağlık yönetiminde iddialı bir vizyon geliştirdiğini söyledi. Aydın, “Sağlık yöneticiliği bir kurum bir bina işletmeciliğini, bir hastane yöneticiliğini çoktan aşmış durumda. Artık biz kamu sağlığı yöneticilerinden söz ediyoruz. Toplum sağlığı yöneticilerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde müessesenin yönetimi, müesse-selerarası etkileşimler, üretilen hizmetlerin kaliteli Leşti ri L-mesi, denetlenmesi ve süreç yönetimleri de var. Ama en önemlisi toplumun sağlık düzeyinin kontrol edilmesi ve sürekli iyiye gitmesi için uygulanacak kamu politikalarının da yönetilmesi var. Bu perspektif içinde sağlık yöneticileri yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’de bundan önce üniversitelerimizde sağlık yöneti­minin çok farklı adlarla anıldığını hatırlatan Aydın, şöyle devam etti: “Bunlar daha çok işletme fakülteleri altında, sağlıktan biraz kopuk, daha çok sağlık kuruluşları yöneti­mi, hastane yönetimi, hastane işletmesi gibi adlarla adlan­dırıldı. Halbuki dünyada artık sağlık işletmeleri sağlık yönetiminin çok küçük parçaları. Çünkü sağlık demek has­tanenin dört duvarı içinde hapsedilmiş hastanın tedavisi tanısının konması demek değil.”

Konsept Değişti

Esas olanın toplumun refah düzeyini ve sağlık düzeyin yükseltmek olduğunu ifade eden aydın, şunları aktardı “Siz onu yükselttiğiniz zaman o hastaneleri, oradaki yükü azaltabilirsiniz. Bu açıdan sağlık yönetimi de bu anlayış değişikliğine paralel olarak kurumların ve işletmelerin yönetiminden çıkıp toplumun yönetimine doğru genişledi Bu yüzden kamu sağlık politikaları çok önem arz etmeye başladı. Öyle ki eskiden sağlık sadece belli bir kesimin belli bir meslek grubunun uğraş alanıyken örneğin şehir­cilikte, şehir planlamasında sağlık çok önem arz etmeye başladı. Sağlıklı yapılar, sağlıklı binalar, sağlıklı kaldırım yapmak zorundasınız. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı şehirler projesi vardır. Artık her iş yerinde iş yeri sağlığı, iş yeri güvenliği yasalarımıza girdi ve ciddi yaptırımlar başla­dı. Yaşamın kendisinin tek başına anlamlı olmadığı, sağlıklı olursa anlamlı olduğu anlayışı yerleşti, işte dünyadaki sağ­lıkla ilgili bu konsept değişikliği sağlık yönetimine çok hızlı olarak girmiş durumda.”

Prof. Dr. Sabahattin Aydın, sağlığın muItidisipLİner bir sektör haline geldiğini de belirterek, “Bu multidisipliner sektörün içindeki yönetimde artık salt bir yönetim değil Örneğin; Medipol Üniversitesi Hastanesi kapsamında bir hastanede; neredeyse dünya literatürünü takip edip olumlu sonucu kanıtlanmış her türlü cihazın ve tıbbi donanımın, hemen her türlü branşta yetişmiş akademik kadronun var olduğu bir hastane yönetimi içinde, çok farklı sektörler de işin içine girmiş durumda, işte bu has­tanenin yönetimi de multidisipliner bir sektör yönetimine dönüşmüş durumda” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here