“Sağlıkta şiddet nasıl önlenir?”


Türk Toraks Derneği’nin 3 – 7 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 16. Yıllık Kongresi’nde “Sağlıkta Şiddet Nasıl Önlenir? (Dr. Ersin Arslan Anısına) ” konulu bir panel düzenlenecektir. Türk Toraks Derneği 1. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyza Erkan kongre öncesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hakkında görüş bildirdi.

Şiddet, günümüzde dünyanın ve ülkemizin en önemli sorunudur. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ise, ülkemizde son yıllarda çok büyük artış göstererek, acilen çözümlenmesi gereken öncelikli konu haline gelmiştir. Ülkemizdeki çalışmalara göre sağlık çalışanlarında şiddete uğrama oranı % 49 – 91 arasında olup, şiddete uğrayanlarda % 36 – 92 oranında ciddi ruhsal travma saptanmıştır.

2012 YILI İÇİNDE 3084 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE MARUZ KALDI!

Sadece 2012 yılında ülkemizde 3084 sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarından şiddete maruz kalmıştır. Şiddet daha çok kamu hastanelerinde ve acil hizmetlerde, daha yoğun olarak pratisyenlere ve hemşirelere yönelmiştir. Şiddetteki artışın başlıca nedenleri, ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programı’’ ile sağlık hizmeti talebinin hızlı artışı, sistemle ilgili olan sorunların sağlık çalışanlarına yüklenmesi, halkın eksik ve yanlış bilgilendirilmesi, hekimlik mesleğinin haksız yere itibarsızlaştırılması, yargıya güvenin azalmasıyla şiddetin tek çözüm yolu gibi gösterilmesi gibi çok boyutludur. Dolayısıyla şiddeti önlemek için de çok geniş çapta bir eylem planı oluşturmak gereklidir. Tüm toplumda ‘’şiddetsizlik” kampanyaları başlatmak, sağlık sistemine ait sorunlar hakkında halkı bilgilendirmek, sağlık çalışanlarının emeğini ve özverisini tanıtmak, iletişim becerileri, kriz yönetimi, hukuk yolları konusunda eğitimler yapmak, kuruma ve çevreye özel tedbirler almak, şiddete karşı yapılması gerekenlerin bazılarıdır.

SAĞLIKTA ŞİDDET KONUNUN UZMANLARI TARAFINDAN TARTIŞILACAK

Türk Toraks Derneği’nin 3 – 7 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan 16. Yıllık Kongresinde “Sağlıkta Şiddet Nasıl Önlenir?” başlıklı Panel’inde tüm bu önlemler ve bir çok yeni öneri, konuyla ilgili taraflarca çok boyutlu olarak tartışılacaktır.

Şiddet kurbanlarından biri olan ve bu yüzden büyük bir ruhsal travma yaşayarak,çok sevdiği görevini ve büyük emek verdiği hastanesini terk eden Dr. Eda Uslu kendi deneyimlerini bizimle paylaşacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu Başkanı Dr.Necdet Ünüvar (tensibleri halinde), bu konuda TBMM’nde yürüyen çalışmaları ve güncel durumu aktaracaktır.

Sağlık hizmet alanında yaşanan şiddet konusunda araştırmaları olan Dr.Osman Elbek ‘’hekim gözüyle’’ konu hakkındaki görüşlerini paylaşacaktır.

Uzun yıllar başhekimlik deneyimi bulunan Dr.Öner Balbay ise hastane yönetimlerinin alması gerekli önlemleri dile getirecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here