Siemens ’ten Radyoloji için İnovatif Sistemler

Bu yıl Viyana’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Radyoloji Kongresinde (ECR), Siemens Sağlık’ın medikal görüntüleme ve tedavi alanındaki inovasyonları da yer alacak. Toplam MRG sayısında nörolojik görüntüleme oldukça büyük pay sahibi. Siemens Sağlık da ECR’de, nörolojik MRG tetkikleri için gerekli süreyi azaltan, hasta kapasitesini artıran ve tarama başına maliyeti düşüren yeni uygulamalarını tanıtacak. Siemens Sağlık’ın yeni uygulaması, sıralı değil, eşzamanlı görüntü katmanları edinmek ve böylece difüzyon tensör görüntüleme için edinim sürelerini %68 oranında azaltmak için inovatif bir teknik kullanıyor. Simultaneous Multi-Slice adlı bu uygulama öncelikli olarak beyin tetkikleri için sunuluyor ve DTI ya da Bold gibi gelişmiş teknikleri klinik rutinin bir parçası haline getiriyor. Gelişmiş uygulamalar çok uzun sürebiliyor. Oysa Simultaneous Multi-Slice, tarama sürelerini klinik rutinle uyumlu sürelere ulaşacak şekilde kısaltıyor. Uygulamanın ilk olarak gelişmiş beyin muayeneleri için sunulmasına rağmen, Siemens rutin beyin, ortopedi ve abdomen muayenelerini hızlandırmak için de büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyor.

GOBrain adlı bir diğer inovatif uygulama da tek tuşla ve beş dakikada, klinik olarak doğrulanmış beyin tetkiklerinin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Siemens’in yüksek-kanallı yoğunluk coil’leri ve benzersiz MRG tarama yazılımıyla donatılmış DotGO sayesinde ise klinik olarak gerekli tüm görüntü oryantasyonları ve kontrastları tek bir tuşla elde ediliyor. GOBrain, ABD’deki Massachusetts General Hospital’daki Athinoula A. Martinos Center ile işbirliği içinde geliştirildi. En önemli teknolojileri kullanan Siemens Sağlık, vücudun diğer bölgeleri için de tek tuşla çoklu kontrast muayeneleri de klinik olarak doğrulatmak için iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor.

İKİZ ROBOTİK X-RAY SİSTEMİ MULTİTOM RAX

Multitom Rax (Robotic Advanced X-ray) ilk defa tek bir X-ray sistemi kullanılarak geniş kapsamlı klinik tetkikleri mümkün kılıyor ve böylece muayenelerin daha az sancılı ve daha kısa süreli olmasını sağlıyor. Bu yeni sistem, acil tıptan ortopediye, anjiyografiye ve floroskopiye kadar pek çok alanda kullanılabiliyor ve bu sayede klinik iş süreçlerini optimize etmeye yardımcı oluyor. Dedektörün serbestçe konumlandırılabilmesi, hem statik hem de dinamik ortamda, son derece farklı X-ray görüntülerinin tek bir sistemle ve tek bir odada alınabilmesi anlamına geliyor. Multitom Rax’in tavana monte edilen iki kolu, robotik teknoloji sayesinde otomatik olarak istenen konuma taşınabiliyor ve ayrıca gerekli olduğunda –örneğin ince ayarlamalar yapmak için- servo motor destekli olarak manuel şekilde de hareket ettirilebiliyor.

İKİZ ROBOTİK MULTİTOM RAX X-RAY SİSTEMİYLE DOĞAL VÜCUT AĞIRLIĞIYLA İLK 3D GÖRÜNTÜLER

Multitom Rax ile hastanın doğal ağırlığıyla 3D görüntülerin alınması mümkün oluyor. Hasta oturur, uzanır veya ayakta durur pozisyondayken vücudun tüm bölgelerinin 3D görüntüleri alınabiliyor. Örneğin, hasta uzanırken vücut ağırlığının etkisi altında dizler, pelvis ve omurga farklı gözüktüğü için, ayakta dururken görüntü almak da gerekiyor. Dolayısıyla Multitom Rax ile elde edilen 3D görüntüler, doğal ağırlıkla çekilmeyen görüntülere kıyasla daha iyi diagnostik ve planlama kesinliği sunuyor.

ÇOK-YÖNLÜ PET/BT SİSTEMİ PEK ÇOK FARKLI ENDİKASYONA YANIT VERİYOR

Siemens, Biograph Horizon ile ECR 2016’da en yeni pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) inovasyonunu tanıtıyor. Sistem, üstün performansı, cazip bir toplam sahip olma maliyetiyle sunuyor. Biograph Horizon, yeni verimlilikler ve maliyet tasarrufları sunarken, sağlık kuruluşlarının onkoloji, nöroloji ve kardiyoloji alanlarında daha çok sayıda klinik endikasyona cevap vermelerine yardımcı oluyor. Biograph Horizon, doktorların, daha hızlı ışıldayan ve BGO kristallerine göre daha yüksek ışık üreten 4 mm LSO kristalleriyle küçük lezyonları görselleştirmelerini mümkün kılıyor ve bu da daha yüksek çözünürlük ve daha iyi görüntü kalitesiyle sonuçlanarak Uçuş Zamanı (TOF) edinimini mümkün kılıyor. Minimum düzeyde enerji tüketen en küçük PET/BT sistemi olarak Biograph Horizon, başlangıç sermayesi yatırımını minimize ediyor ve her türlü mevcut PET/BT muayene odasına sığabileceği için, mevcut PET/BT tarayıcılarını değiştirmek isteyen kurumlar açısından mantıklı bir seçenek oluyor.

VERİLERİ SPESİFİK OLARAK ANALİZ ETMEK VE HASTANE İŞ AKIŞLARINI OPTİMİZE ETMEK İÇİN TEAMPLAY

Siemens Sağlık’ın bulut tabanlı teamplay ağı, görüntüleme cihazlarının kapasite kullanımını, çeşitli çalışma sekanslarını ve teker teker tüm muayeneleri, sade ve kolay bir şekilde değerlendirmeyi mümkün kılıyor. Bu veriler, benzer sağlık kuruluşlarından alınan değerlerle, tek tuşla ve tamamen isimsiz olarak karşılaştırılabiliyor ve böylece mevcut durum daha objektif bir şekilde analiz edilebiliyor. Usage (Kullanım) özelliği, günlük bir kullanım raporu dahil olmak üzere, BT veya MRG gibi görüntü modalitelerinden alınan performans verilerine ilişkin bir genel bakış sunuyor. Sistem, saat başına gerçekleştirilen muayene sayısını, muayene süresini ve niteliğini, cihazın toplam kapasite kullanımını, tedavi uygulayan tarafları ve bir hastadan diğerine geçiş süresini kaydediyor. Bu bilgiler de hastanenin çalışma sekanslarını ve çalışan iş yüklerini optimize etmeye, hastaların bekleme sürelerini kısaltmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor. Dose (Doz) özelliği de uygulanan dozların kesin bir listesinin üretilmesine ek olarak, geçerli değerleri, ulusal referans değerlerle ve diğer tesislerden ve benzer muayenelerden elde edilen doz değerleriyle karşılaştırmak mümkün. Buna ek olarak, kendi Temel Performans Göstergesi hedefleriniz de belirlenebiliyor ve takip edilebiliyor. Böylece teamplay, spesifik muayeneler ve tanılar için hastalar için kullanılan dozların optimize edilmesine yardımcı oluyor. Yeni ek teamplay özelliği Protocols (Protokoller) de protokolleri birleştirmeyi, işlemeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırıyor. Belirli Siemens bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) cihazlarından alınan protokoller gelecekte karşılaştırılabilecek, üzerinde yorumlar yapılabilecek ve arşivlenebilecek. Bir örnek protokol, daha başka kullanımlar için diğer modalitelere de aktarılabiliyor. Teamplay verimli protokol yönetimi, çalışma ve muayene sekanslarının standartlaştırılmasının temelini oluşturuyor.

İNOVATİF İŞ AKIŞI TASARIMI, ULTRASON MUAYENELERİNDE KARMAŞIKLIĞI AZALTIYOR

Siemens, ECR 2016’da tamamen yeni bir kullanıcı tasarımı üzerine inşa edilmiş yeni ultrason sistemi ailelerini de tanıtıyor. Siemens Kurumsal Araştırma tarafından dört anahtar bölgede ve 170’in üzerinde deneme oturumuyla gerçekleştirilen yoğun bir araştırmanın ardından Siemens Sağlık, ultrason muayenelerinin karmaşıklığını azaltan bir platform geliştirdi. Müşterilerin görüşlerinin de dikkate alınması, yeni sistemlerin klinisyenlerin çalışma şekillerine uygun olarak tasarlanmasını sağladı. Acuson S ultrason sistemleri ailesindeki Dokunmatik Kontrollü HELX Evolution, sistem operasyonunu iyileştiren ve muayeneler sırasında kullanıcı hatalarını azaltan inovatif teknolojilere sahip. Yepyeni kullanıcı arayüzü %33’e varan oranda daha az tuş (8) ve gereksiz iş akışı adımlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olan, kullanımı kolay bir dokunmatik ekranla sistem etkileşimini basitleştiriyor. Çoklu-modaliteli görüntü füzyonu ve kesme dalgası elastografisi gibi gelişmiş görüntüleme teknolojileri, uygunluğu ve klinik rutinde kullanımı artırmak için bu yeni iş akışı araçlarıyla tamamlanıyor. Bu üstün teknolojiler, kullanıcıların 3D BT ve MR verilerini gerçek zamanlı ultrason görüntülemeyle kolayca birleştirmesini sağlayarak tanısal güveni daha da artırıyor. Acuson NX3 ve Acuson NX3 Elite ultrason sistemleri, başta genel tıp, kadın doğum/jinekoloji, pediatri ve nöroloji alanındaki muayeneler için inovatif görüntüleme çözümleriyle basit ve kullanımı kolay bir arayüze sahip. Acuson NX3, farklı muayene türlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek için üç kat daha özelleştirilebilir tuşlar sunuyor ve %28 daha az tuşla (9) daha hızlı iş akışı sağlıyor. Özelleştirilebilir kontrol paneli ve dokunmatik ekranın Siemens’in gelişmiş iş akışı inovasyonlarıyla birleşmesi, belirli rutin anatomik ölçümlerin geleneksel çözümlerden daha hızlı gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor. Yeni Siemens’e özel transformatör teknolojileri, yüksek çözünürlüklü yüzeysel görüntüleme ve endokavite görüntülemesi için %75 oranında daha büyük bir görüş alanı sağlıyor.

İKİ YENİ ÖZELLİKLE GİRİŞİMSEL KILAVUZLUK

Siemens Sağlık; Artis zee, Artis Q ve Artis Q.zen anjiyografi sistemlerindeki gelişmiş özelliklerin benimsenmesini ve kullanımını basitleştiren Pure platformuna iki yeni nitelik ekliyor. Endovasküler anevrizma onarımına (Evar) yardımcı olmak için tasarlanan syngo Evar Guidance, bilgisayarlı tomografi (BT) veri setlerindeki damar duvarlarının otomatik tespitinin yanı sıra 3D görüntü kılavuzluğu için landmark’ların otomatik olarak yerleştirilmesi özelliklerini sunuyor. Buna ek olarak, hassas uygulama için C-kolların optimal açılandırmasını sağlıyor. Son derece zor olan kronik toplam oklüzyonların (CTO) daha iyi tedavi edilmesini mümkün kılan syngo CTO Guidance, prosedürlerde kılavuzluk yapmanın yanı sıra, koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi (CTA) görüntülerini de otomatik olarak segmentliyor.

YENİ TOMOSENTEZ TEKNOLOJİLERİ, GÖRÜNTÜ DEĞERLENDİRMESİNİ DAHA HASSAS HALE GETİRİYOR

Göğüs kanserinin erken tespitinde, radyolojik görüntülerin doğruluğu, şüpheli bir tümör ihtimalinin ne kadar güvenilir bir şekilde elenebileceğini belirliyor. Geleneksel mamografi, göğsün 2D görüntülerini sunuyor, böylece dokular örtüşüyor. Diğer yandan, tomosentez ile çoklu görüntüler farklı açılardan alınıyor ve daha sonra katmanlar halinde görüntüleniyor; bu ise radyologların değerlendirme sırasında bunları kaydırarak inceleyebilmelerini sağlıyor. Kesitsel katmanlar örtüşmeyi azaltıyor ve böylece daha iyi tanılar koyulmasını kolaylaştırıyor. Siemens Sağlık’ın Yüksek Çözünürlüklü Göğüs Tomosentezi, pazardaki benzerleri arasında en geniş açı olan 50 derecelik açı ve en çok sayıda (25 adet) kesitsel görüntü ile tarama gerçekleştiriyor.

Siemens Sağlık, yeni teknolojilerle tomosentez taramalarının görselleştirmesini daha da geliştiriyor. Empire teknolojisi (Enhanced Multiple Parameter Iterative Reconstruction) yeni algoritmaların yardımıyla katmanların daha hassas bir şekilde rekonstrükte edilmesini sağlıyor. Bu da görüntüleri daha keskinleştirerek mikrokalsifikasyonların iyi veya kötü huylu oluşunu şekle bağlı olarak daha net bir şekilde tespit edilmesini ve tanımlanmasını sağlayıp biyopsi ihtiyacını azaltıyor. Genellikle, göğsün daha iyi bir tam görünümünü elde etmek için, tomosenteze ek olarak bir 2D mamografi taraması yapılmaktadır. Tomosentezin, bir yazılım aracılığıyla 2D görselleştirmesi olan Insight 2D, mamografi görüntüsünün yerine geçebiliyor ve böylece göğüs muayeneleri sırasında X-radyasyon dozunu azaltabiliyor. Siemens Sağlık’ın sunduğu Insight, 2D görüntülerin yanı sıra 3D görüntüler de sunan ilk ve tek çözüm. Tüm göğsün tomosentez taramalarını görüntüleme becerisi, mikrokalsifikasyonların ve daha karmaşık tümörlerin şeklini ve dağılımını tespit etmeyi kolaylaştırıyor.

#Siemens #Radyoloji #İnovatifSistemler #Sağlık #manset

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here