Tıbbi Teknisyenlik Bölümlerini Tercih Ederken Bireysel Özelliklerinizi Dikkate Aldınız Mı?


Meslek seçimi, bireyin kişiliğinin yansımasıdır. Bireyin meslek seçimini yaparken kişilik özelliklerini çok iyi tanıyıp bu özelliklere uygun mesleklere yönelmesi hayat boyu mutluluk ve başarıyı beraberinde getirir.

Tıbbi teknisyenlik alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için meslek ve kişilik özelliklerini incelersek;

Hemşirelik

Hemşirelik, tüm dünyada kutsal sayılan modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nigthingale’in “Tanrı’nın en değerli armağanı olan hayat, birçok defa hemşirelerin ellerine terk edilmiştir.” ifadesiyle en itibarlı ve etik mesleklerden biridir.

Temel Bireysel Özellikler

•   Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ve sosyoekonomik ayrım yapmayan,

•   Hastanede ve sosyal hayatta çalışmaya uygun

•   Ahlaki değerlere sahip,

•   Ekip çalışması ruhuna sahip,

•   İş disiplinine sahip,

•   Mesleki etiğe sahip,

•   Sorumluluk sahibi,

•   Planlı ve organize olmayı bilen,

•   Zamanı iyi kullanan,

•   Detaylara dikkat eden,

•   İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

•   İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,

•   Güler yüzlü, şefkatli ve sevecen,

•   Sabırlı ve soğukkanlı,

•   Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,

•   Seri ve hızlı hareket edebilen,

•   Temiz ve düzenli,

•   Sır saklamayı bilen ve güvenilir,

•   Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,

•   Bedenen ve ruhen sağlıklı

Radyoloji Teknisyenliği

Radyoloji Teknisyenliği, tarihi derinliği 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen’e kadar uzanan, zaman içerisinde mamografi, bilgisayarlı tomografi, manyetikrezonans (emar) vb. Bir çok farklı tanı metoduyla günümüzde çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Yukarıdaki tanımlamadan da anlaşılacağı üzere radyoloji teknisyenleri tıbbın her alanında ihtiyaç duyulan ve modern tıpla birlikte teknolojik olarak gelişimini ivmeyle sürdüren itibarlı bir mesleğin uygulama uzmanlarıdır.

Temel Bireysel Özellikler

•   Birey ve toplumun sağlığının korunmasında sorumluluk sahibi,

•   Meslek etiğine uygun davranan,

•   İletişim becerilerine sahip,

•   Soğukkanlı ve dikkatli,

•   İnsan hakları ve mahremiyetine saygılı,

•   Ahlaki değerlere sahip,

•   El göz koordinasyonu iyi,

•   Planlı programlı,

•   Ekip çalışmasına ve hiyerarşik düzene uyumlu

 Anestezi Teknisyenliği

Anesteziyoloji, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresinde hastanın ağrı duymamasını, konforunu ve yapılan girişime tahammülünü sağlamak üzere geliştirilmiş, bir dizi tıbbi uygulamayı içeren bilim dalının adıdır.

Temel Bireysel Özellikler

•   Mesleki etiğe sahip,

•   Ekip çalışmasına uygun,

•   İş disiplinine sahip, sorumluluk sahibi,

•   Planlı ve organize olmayı bilen,

•   Zamanı iyi kullanan, detaylara dikkat eden,

•   Soğukkanlı, acil durumlarda hızlı ve doğru karar    verebilen, seri ve hızlı hareket edebilen,

•   Temiz, düzenli ve sabırlı,

•   Sır saklamayı bilen ve güvenilir,

•   İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,

•   Fen bilimlerine ilgili,

•   El göz koordinasyonu iyi, işitme ve

görme kusuru olmayan

•   Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,

•   Kapalı ortamlarda çalışmaya uygun,

•   Bedenen ve ruhen sağlıklı kişiler olmalıdır.

Diş Protez Teknisyenliği

Resmi tarihi M.Ö. 2700’lere, Eski Mısır’a dayanan dişçilik; günümüzde dental estetik, protez, implantoloji, dental kozmetik, dental radyoloji, dental beyazlatma, endodonti, periyodontoloji, ortodonti dental lazer gibi sayısız profesyonel branşa dönüşmüş ve hatta söz konusu branşlarda bağımsız klinikler olarak hizmet vermektedir.

Temel Bireysel Özellikler

•   Mesleki etiğe sahip,

•   Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi  düşünce ve sosyoekonomik ayrım yapmayan

•   El göz koordinasyonu iyi,

•   Görme kusuru olmayan,

•   Sabırlı, mesleki etiğe sahip,

•   Görsel yeteneğe sahip,

•   Ekip çalışmasına yatkın,

•   İş disiplinine sahip,

•   Sorumluluk sahibi,

•   Planlı ve organize olmayı bilen,

•   Zamanı iyi kullanan,

•   Detaylara dikkat eden,

•   Ahlaki değerlere sahip,

•   Kapalı ortamlarda çalışmaya uygun,

Dünya Sağlık Örgütü’nün WHO (World Health Organization) tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal olarak da tam iyilik halinde olmasıdır.

Ülkemizde de sağlık hizmetleri, WHO standartlarına göre yapılandırılmış olup, 4 profesyonel sektörden birisi olan sağlık sektörü için yetiştirilen nitelikli eğitim almış tıbbi teknisyenler AB normlarına göre serbest dolaşım hakkı kazanmıştır. Ülkemizde sağlık sektöründe yaşanmakta olan kurumsal reform süreci, rekabeti ve istihdamı gerçekleştirecek nitelikli/nicelikli toplam kalite mantığı ile hizmet veren tıbbi teknisyen personeli ihtiyacını artıracaktır.

ERA, bu amaçla tıp alanında birey, aile, kurum ve kuruluşlara dünya standartlarında hizmet götürebilecek tıbbi teknisyenlerine hemşirelik, radyoloji, anestezi, acil tıp, diş protez alanlarında mesleki eğitim verecektir.

Türkiye İstatistik Enstitüsü’nce yapılan araştırmalar sonucu belirlenen resmi önerilerdeki tıbbi teknisyenlik müfredatına ek olarak iletişim destek dersleri, gelişen teknolojiye uygun araç gereç ve donanımlar, teknik kolejimizin standartları arasında yer alacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here