Türkiye’nin Sağlık Sektörü Büyüyor, İstihdam Artıyor


Türkiye’de sağlık sektörü gerek hızlı nüfus artışı gerekse yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların artışına istinaden hızla büyümektedir.

Gelir düzeyinin artışı ve sağlık hizmetine erişimde sağlanan kolaylıklarla birlikte Türkiye sağlık sektörünün önümüzdeki dönemlerde yerli ve yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Sağlık sektörü son yıllarda uluslararası yatırımcı çeken sektörler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Ülkemizde sağlık harcamaları 2002-2010 yılları arasında yaklaşık yüzde 17 oranında artış gösterirken TUİK verilerine göre son yılda sağlık harcamalarındaki artışa paralel olarak çalışan sayıda artış göstermiştir. 2002’de 71.600 olan hemşire sayısısı 2012’de 114.772’e yükselmiştir. 2010 yılı itibariyle mevcut 165 000 hemşire ve ebenin, 2023 vizyonu çerçevesinde 400.000 kişiye çıkarılması hedefiyle bu alandaki mesleki eğitimlerin artışı önem kazanmaktadır.

Sağlık hizmeti alan kişiler daha güvenli, zaman ve enerji ekonomisini de içeren  sağlık hizmetleri talep ederken, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların da en önemli öncelikleri arasında eğitimli ve donanımlı, empati yeteneği gelişmiş, etkin iletişim becerisine sahip insan gücü ile hizmet vermektir.

Ülkemizin İlk Teknik Koleji ünvanlı Era Teknik Koleji kampüsleri ülkemizin ihtiyacı olan sağlık sektörü tıbbi teknisyenlik alanında hemşirelik, radyoloji teknisyenliği, anestezi teknisyenliği, diş teknisyenliği, acil tıp teknisyenliği alanında mesleki eğitim verecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here