‘Ürün koruması sağlık sektörü yöneticileri arasında ciddi bir tedarik zinciri konusu halini alıyor’

Sağlık sektörünün yetkili mercileri yatırımları planlarken sektörün durumu konusunda “temkinli”  kalmayı tercih ediyor.

ATLANTA, ABD, 05 Eylül 2012 – “Pain in the (Supply) Chain” isimli beşinci yıllık UPS anketinden elde edilen verilere göre, dünya genelindeki sağlık sektörü yöneticileri gittikçe daha da karmaşık ve dinamik hal alan bir ortamda sürekli küresel büyümeye kendilerini hazırlamanın yanı sıra tedarik zincirlerine de yatırım yapıyor.

Küresel ölçekte sağlık sektörüne yönelik planlanan en önemli iki yatırım  – karar mercilerinin yüzde 83’ü tarafından belirtildiği üzere – yeni küresel pazarlardan faydalanılması ve yeni teknolojilere yatırım yapılması şeklinde. Anket katılımcıları rekabet güçlerini arttırmak, ürün bütünlüğünü ve verimliliği sağlamak için önümüzdeki üç ila beş yıl içerisinde bu iki stratejiyi uygulamayı planlıyor. Gelecek üç ila beş yıl boyunca şirketlerin büyüme çalışmalarına ağırlık vermeyi planladığı başlıca dört ülke Çin, Amerika, Brezilya ve Hindistan’dan oluşuyor.

Sağlık sektörünün yetkili mercileri yatırımları planlarken sektörün durumu konusunda “temkinli”  kalmayı tercih ediyor. İçinde bulunulan zorlu ekonomik ortamın, maliyetlerin azaltılması yönündeki baskıların ve artan düzenleme ve reformlara ayak uydurulmasının bu konudaki başlıca zorlukları oluşturduğunu ifade ediyorlar.

TNS tarafından gerçekleştirilen “(Tedarik) Zincirinde Sıkıntı” isimli UPS anketi Amerika, Batı Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da faaliyet göstermekte olan eczacılık, biyoteknik, tıbbi cihaz ve tedarik firmalarını içeren sağlık sektörünün tedarik zinciri konusundaki üst düzey karar mercilerinin görüşlerini yansıtıyor.

Yatırım sinyallerine rağmen küresel büyümenin önündeki engeller halen varlığını sürdürüyor. Ankete katılan yöneticilerin yüzde 46’sı en önemli engelin ülke düzenlemeleri olduğunu belirtiyor. Ülke düzenlemeleri geçtiğimiz üç yıl boyunca küresel büyümenin önündeki en önemli engel olmayı sürdürdü. Ankete katılan yöneticilerden sırasıyla yüzde 33’ü ve yüzde 27’si büyüme karşıtı diğer engellerin fikri mülkiyet haklarının korunması konusundaki endişeler ile ürünlerin kalitesi ve güvenliği konusundaki kaygılar olduğunu ifade ediyor.

UPS Sağlık Lojistiği Küresel Strateji Departmanı Başkan Yardımcısı Bill Hook şöyle diyor: “Sağlık firmaları maliyetleri ve küresel uyumluluğu sağlamanın yanı sıra büyüme ve büyümeyi teşvik etme konularında kendilerini baskı altında hissediyor. Bu durum daha küresel esneklik, entegrasyon ve dönüşüm uygulamalarının sağlık sektörüne yönelik tedarik zincirine dahil edilmesi ihtiyacını arttırıyor.”

BAŞLICA TİCARİ VE TEDARİK ZİNCİRİNE YÖNELİK ENDİŞELER

Küresel anlamda, sağlık sektörüne yönelik başlıca ticari kaygılar düzenlemelerin arttırılması – katılımcıların yüzde 52’si bunu en önemli endişeleri olarak belirtti – ile mevzuatta gerçekleştirilen sağlık reformu ve diğer değişiklikleri – katılımcıların yüzde 51’i bu şekilde belirtti – içeriyor. Katılımcıların yüzde 48’i tarafından dile getirilen fikri mülkiyet haklarının korunması konusu bu listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda en çok endişe duyulan bölgeler Amerika ve Asya.

Tedarik zincirine yönelik en büyük endişe katılımcıların yüzde 65’i tarafından dile getirilen düzenlemelere uyum sağlanması konusu. Tedarik zincirine yönelik ikinci en büyük endişe yüzde 60’lık bir belirtme oranıyla maliyet yönetimi. Katılımcıların sadece yüzde 41’i tedarik zinciri maliyetlerini yönetme konusunda başarılı olduklarını belirtti. Düzenlemelere uyum sağlanmasının ve tedarik zinciri maliyetlerinin yönetilmesinin ardından, ürün güvenliği ve bütünlüğü konusu yüzde 57’lik bir belirtme oranıyla tedarik zinciriyle ilgili olarak dile getirilen önemli endişeler arasında üçüncü oldu. Yükselen piyasalarda bu konuyla ilgili daha büyük bir endişe duyuluyor, öyle ki anket katılımcıları tarafından birinci veya ikinci sırada belirtiliyor.

UPS Sağlık Sektörü Pazarlama Direktörü Scott Szwast: “Düzenlemelere uyum sağlanması ve maliyet yönetimi konularındaki endişeler son beş yıl boyunca tedarik zinciri yöneticileri arasında sürekli bir endişe konusu olmuştur, ancak aynı zamanda ürün güvenliği ve koruması gibi alanlarda da endişelerin arttığını gözlemledik. Bu tür hususlar sağlık sektörü için her zaman önemli olacağından firmalar işbirliğinin arttırılması, segmente dayalı tedarik zincirlerinin benimsenmesi, yenilikçi modellerin ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi gibi stratejileri inceleyerek bu doğrultuda olumlu etkiler yaratabilir.”

EKONOMİ VE ENDÜSTRİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Bu anket başlıca ticari endişeleri ve tedarik zincirine yönelik endişeleri ortaya çıkarmanın yanı sıra kendi firmalarına yönelik düşüncelerine bağlı olarak karar mercilerinin ekonomi konusundaki görüşlerini de irdeliyor. Birleşik Devletlerdeki sağlık sektörünün karar mercileri ekonomi konusunda kısmen daha az görüşlere sahip. ABD kökenli karar mercilerinin yüzde 53’ü harcamaların kısıtlanması ve diğer kesintiler nedeniyle üzerlerinde hala ekonomik bir etki hissettiklerini belirtti. Buna karşılık Latin Amerikalı katılımcıların yüzde 43’ü, Batı Avrupalı katılımcıların yüzde 35’i ve Asyalı katılımcıların yüzde 26’sı hala üzerlerinde ekonomik etki hissettiklerini belirtti.

ABD kökenli karar mercilerine yeni reform yasası göz önünde bulundurularak sağlık sektörünün içinde bulunduğu durumla ilgili görüşleri de soruldu. Katılımcıların büyük bir kısmı – yüzde 38’i – gelişmeler konusunda “temkinli iyimser”, ancak yine de yüzde 26’sının görüşleri olumsuz yönde. Yüzde 22’lik kısım ise “görüşü olmadığını” belirti.

BEŞ YILLIK TRENDLER

Son beş yıldır sağlık endüstrisinde benimsenen önemli trendlerden biri büyümeyi her geçen yıl yeni pazarlara kaydıran firmalar aracılığıyla küresel büyümenin sağlanması. Küreselleşmenin artmasıyla birlikte sağlık sektörü yöneticileri de ürün koruması ve fikri mülkiyet hakları konusundaki endişelerinin arttığını bildirmeye başladılar. Ürün korumasına yönelik endişeler hem ürün güvenliğini hem de ürün hasarı ve bozulmasını içeriyor. Fikri mülkiyet hakları konusundaki endişelerde ise son üç yıl boyunca sürekli bir artış yaşanmıştır.

Anketle elde edilen beş yıllık veriler sağlık sektörüne yönelik tedarik zincirinin karar mercilerini sürekli olarak zor durumda bırakan ‘değişmezleri’ de içeriyor. Maliyet yönetimi ve düzenlemelere uyum sağlanması konularıyla ilgili endişeler son beş yılda görülen bu tür ‘değişmezlerin’ başında geliyor.

Hook, beş yıllık trendlerle ilgili şunları söylüyor: “Beş yıllık anket trendleri sağlık piyasasıyla ilgili duyumlarımızı destekliyor. Endüstri liderlerinden orta büyüklükteki firmalara kadar tüm sağlık firmaları daha işbirlikçi olmanın, entegre çözümler üretmenin ve müşteriyle ilgili piyasa bölümleme sorunlarına çözüm getirmenin yollarını arıyor. Bu bilgiler UPS’nin sağlık sektörünün lojistik alanındaki küresel lider konumunu başarıyla sürdürmesi için kritik öneme sahip.”

UPS’nin (Tedarik) Zincirinde Sıkıntı isimli anketiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek, anketin idari özetini ve özel beş yıllık raporu indirmek için www.pressroom.ups.com/healthcare adresini ziyaret ediniz.

UPS (NYSE: UPS) iş dünyasının daha etkin bir biçimde yönetilebilmesi için ambalaj ve yüklerin nakledilmesi, uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve ileri teknolojinin yaygınlaştırılmasını da içeren geniş bir yelpazede çözüm sunan küresel bir lojistik lideridir. Merkez ofisi ABD’nin Atlanta eyaletinde bulunan UPS dünya genelinde 220’den fazla ülke ve bölgeye hizmet sağlamaktadır. Şirkete UPS.com adresi aracılığıyla internet üzerinden ulaşılabilir. Şirket bloğuna ise blog.ups.com adresinden erişim sağlanabilir. UPS ile ilgili haberlere doğrudan ulaşmak için pressroom.ups.com/RSS adresini ziyaret ediniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here