Sanofi Türkiye,Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi’ne katıldı


Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi’ne katılan Sanofi Türkiye Kurumsal İşler ve İletişim Direktörü Aysun Hatipoğlu, Sanofi Grubu’nun kadınların toplum ve iş hayatındaki konumlarını güçlendirmeye özel önem atfettiğine değindi. 

Tüm dünyada herkesin sağlık imkanlarına erişimini sağlamak için çalışmalar yapan Sanofi Grubu, kadınların da iş ve toplum hayatında yer almaları için projeler üretiyor. %45.7’lik kadın çalışan oranı ile dünyanın lider kuruluşları arasında yer alan Sanofi Grubu, bu alandaki deneyim ve vizyonunu paylaşmak üzere 8-9 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi’ne katıldı.

Kadınların iş gücüne aktif katılımını destekleyen Sanofi Grubu’nun Kurumsal İşler ve İletişim Direktörü Aysun Hatipoğlu, Geleceğin Kadın Liderleri oturumunda KAGİDER proje lideri Gülin Yücel ve Geleceğin Kadın Liderleri programı mezunu Seda Koyuncu ile bir araya geldi. Oturumda, KAGİDER ile Sanofi Grubu’nun birlikte hayata geçirdikleri Geleceğin Kadın Liderleri Projesi ile kadınların Türkiye’de yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

“KADINLARA VERİLEN DESTEK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKONOMİK BÜYÜME İÇİN ŞART”

Sanofi Grubu’nun global olarak 2010’dan beri Dünya Kadın Forumu’nu desteklediğini belirten Aysun Hatipoğlu, Sanofi Grubu bünyesinde kadının iş yaşamına katkısının sürdürülebilir bir ekonomi için şart olduğuna inanıldığını söyledi. Hatipoğlu: “OECD verilerine göre 15-29 yaş arası kadınların hem eğitimde hem de iş gücünde en az vakit geçirdikleri ülkeler arasında yer alıyor. Bu yaş grubunda OECD ortalaması %37 iken bizim kadınlarımızın %52’si ne okuyor, ne çalışıyor. Tüm bu bilgiler ışığında deneyimlerini faaliyet gösteren toplumlarla paylaşmayı ilke edinen Sanofi Grubu Türkiye olarak, ülkemiz iş yaşamında yer alan kadınların sayısını ve rollerini artırmak amacıyla hareket eden yönetimin ve sivil inisiyatiflerin çabalarına katkıda bulunmamız gerektiği kanaatine vardık. Ve ülkemizin en saygın kadın insiyatiflerinden biri olan KAGIDER ile iki projede ortak olduk: Geleceğin Kadın Liderleri ve Fırsat Eşitliği Modeli” dedi ve Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile kadınların hem iş hayatına katılmalarını hem de iş hayatındaki mevcut pozisyonlarının yükseltilmesini desteklediklerinin altını çizdi.

“AFRİKA’NIN BÜYÜME VE KALKINMA POTANSİYELİNDE KADININ ROLÜ BÜYÜK”

On altı yıldır Sanofi Grubu’nda çeşitli görevler üstlenen Sanofi Batı ve Orta Afrika İş Geliştirme Müdürü ve Afrika Kadın Doktorlar Derneği Başkanı Amy Niambo, zirvede “Yükselen Ekonomilerde Kadın Girişimcilerin Yükselen Gücü; Umut Veren Topraklar, Umut Veren Kadınlar” adlı oturumda Afrika’daki deneyimlerini paylaştı. Sağlıkta eşitsizliğin azaltılması ve kadın odaklı projelere daha fazla önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Niambo, Afrika’da sağlık koşullarına yetersiz erişimden en çok kadınların etkilendiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Afrika’da yüksek potansiyel olmasına rağmen ekonomik büyüme ve ilerleme çok yavaş ve bölgesel eşitsizlikler söz konusu. Özellikle kırsal alanlarda sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim çok kısıtlı. Bu eşitsizlikten en çok kadınlar etkilenmektedir. Biz de Sanofi Grubu olarak sağlıkta eşitsizliklere karşı mücadeleye katkıda bulunuyor ve en savunmasız nüfus olan kadınlar için sağlık hizmetlerine erişimi geliştirmeye çalışıyoruz. Eğitim hala Afrika’nın en önemli sorunlarından biri ve özellikle cinsiyet eşitliği konusundaki eğitimlerin ailede başladığını inanıyorum .”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here