Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

0
1145

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığı, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle Muhterem Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin himayelerinde Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ahmet DEMİRCAN’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Kongrenin ana mottosu “Medeniyetlerin Beşiğinde Anadolu Tıbbı” olacaktır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongremiz ilklere imza atacak kapsamı ile ülkemizin uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Kongre, kıtaları ve medeniyetleri birbirine bağlayan İstanbul’da 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yaklaşık 30 ülkeden sağlık alanındaki temsilcilerin yer alacağı kongre çalışmaları süresince birçok ülke ile önemli görüşmeler yapılmıştır. Dünyanın farklı bölgelerindeki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanındaki yeni gelişmelerin paylaşılması adına temsili yüksek bilimsel altyapısı güçlü bir kongre amaçlanmaktadır.

Anadolu; insanlık tarihine tanıklık eden Medeniyetlerin Beşiğidir. Asırlar öncesinden günümüze miras kalan ve bugün dünyada kabul gören Anadolu Tıbbı, günümüz geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için değerli bir kaynakçadır.

Günümüz de yeniden ilgi gören geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, bilgi, inanç ve toplumsal tecrübeleri de içinde barındıran, tarihi derinliği bulunan uygulamalardır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına toplumun farklı kesimlerinin erişebilmesi, bu uygulamaların kanıta dayalı olarak sağlık sistemine entegre edilmesi, uygulayıcıların ve uygulamaların standardize edilmesi önem arz etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü 2014 – 2023 Geleneksel Tıp Stratejileri ile ülkelerin bu alanda düzenleme yapma ve modern sağlık sistemlerini geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları açısından güçlendirmeleri konusunda teşvik etmektedir.

Sağlık Bakanlığı geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kanıta dayalı bir şekilde sağlık sistemine entegrasyonu amacı ile stratejik plan hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur. Bu amaçla iki yıl zarfında mevzuat çalışmaları yapılmış ve nihayetinde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” yayımlanmış ve hukuksal alt yapı oluşturulmuştur.

Ocak 2018 tarihi itibari ile 18 Üniversitemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi hizmet vermekte olup (Ar-Ge ve Eğitim M.), 480 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi açılmış, 14 Sertifikalı Uygulama alanında yaklaşık toplam 4954 sertifika verilmiştir.

Dört günlük bilimsel programda; geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarına katkı sunmuş bilim insanlarının ve uygulayıcıların bildiri sunumları, poster sunumları, vaka tartışmaları ve atölye çalışmalarıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ele alınacaktır.

Kongreye; atölyeler dahil olmak üzere 115 yabancı konuk ve 178 yerli bilim insanı ve alan profesyoneli katılım sağlayacaklardır.

Kongre etkinlikleri kapsamında Kongre ile eş zamanlı olarak halka açık Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Fuarı gerçekleştirilecektir.

Fuar alanında kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantları ile halkımızın geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanındaki farkındalığı arttırılacaktır.

Ayrıca fuar alanında yerli ve yabancı ticari işletmeler tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklardır.

Kongrenin Amacı:

1.Türkiye’nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında uluslararası ölçekte konumlandırılması için;

 • Anadolu’nun tıbbın doğduğu ülkelerden biri olduğu,
 • Doğu batı arasında gelişim ve dağılım yolu olduğu,
 • Devlet politikası olarak değerlendirilmesi,
 • Türkiye’nin alanda markalaşması gerektiği,
 • Toplumsal altyapı ve mevzuat çalışmalarının gelişmişlik düzeyinin uluslararası düzlemde görünürlüğünün sağlanması,
 • Medeniyetimizden günümüze miras kalan geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında sağlık kültür birikiminin ve zengin şifalı bitki potansiyelinin uluslararası platformlarda,

tanıtılması amaçlanmıştır.

2.Bilimsel, kültürel ve sosyolojik alanda bulunan karşıtlık algısının değiştirilmesi için;

 • Modern sağlık hizmetinin tamamlayıcısı ve destekleyicisi olduğunun,
 • Sağlık bilinci ve kültüründe bu uygulamaların önemli yeri olduğunun,
 • İnanç ve aidiyet barındırması yönüyle insancıl olduğunun,
 • Tarihsel milli kültürümüzün ve yaklaşık otuz ülkeye ait geleneksel ürünlerin,

akademisyenlere ve halka tanıtılması amaçlanmıştır.

3.Modern Tıp ve Tamamlayıcı Tıbbın Entegrasyonunun Sağlanması için;

 • Dünya Sağlık Örgütü’nün işbirliği ve 2014 – 2023 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Stratejileri doğrultusunda; geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın, modern sağlık sistemine entegrasyonu direktiflerinin duyurulması,
 • Ülkemizde bu alanda uygulanan mevzuatın, eğitim programlarının ve bilimsel çalışmaların tanıtılması,
 • Uluslararası ticari, hukuk, eğitim alanında oluşturulabilecek işbirliklerinin ve akademik bilimsel araştırmaların ortak altyapısının hazırlanması,
 • Sahada sağlıkçıların uygulamada olmasını sağlamak ve halkın doğru adreslere yönlendirilmesi,
 • Diğer kamu kurumlarının da dâhil edilerek desteklenmesi ve ortak sorumluluk alanlarının belirlenerek hayata geçirilebilmesi amaçlanmıştır.

Kongre Özeti:

 • 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde fuar ve kongre olarak iki farklı etkinlik gerçekleştirilecektir.
 • Kongre, geleneksel tıp uygulamaları alanında dünyada ülkemiz adına önemli katkılar yapmış birçok bilim insanımıza ve yaklaşık otuz ülkenin temsilcisine ev sahipliği yapacaktır.
 • Uluslararası temsili yüksek olması planlanan Kongrede, bilimsel literatürün geliştirilmesi için gerekli fiziki, teknik ve sosyal donanımlar sağlanacaktır.
 • Fuar etkinliği ile halka açık bir ortamda düzenlenecektir.
 • Kongrenin Türk şifacılık kültürü geleneğinde önemli yere sahip olan Otacılığın; Fitoterapi kapsamında günümüz modern tıp uygulamalarına büyük değer katacağı düşünülmektedir.

Kongre Vizyonu:
Medeniyetlerin Beşiği’nde kök salan Anadolu Tıbbı kültürel mirasının ev sahipliği ile Dünya ölçeğinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında mevcut bilimsel gelişmeler adına uluslararası sürdürülebilir, ortak işbirliği alanları oluşturmaktır.

Kongreye; atölyeler dahil olmak üzere 115 yabancı konuk ve 178 yerli bilim insanı ve alan profesyoneli katılım sağlayacaklardır.

Programa Dünya Sağlık Örgütünü temsilen Dr. Zhang Qİ, Dr. Edward KELLEY katılacaklardır.

Ayrıca Uluslararası katılımcılar da yer alacaktır.;

 • Dr. Ömer KÜÇÜK
 • Dr. Avni SALİ
 • Dr. Şükrü EMRE
 • Dr. Kylie O’BRİEN
 • Chin CHAN
 • Dr. Hyung-Sik SEO

#uluslararasi, #geleneksel, #tipkongresi, #guncel, #manset

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here